Tjenester

Uavhengig Kontroll

Vi hjelper deg med Uavhengig Kontroll av våtrom og trykktesting av bolig etter ISO 9972 NS 13892 kravene.

Termofotografering

Ved hjelp av termografi er det mulig å avdekke skader og byggefeil i bygninger uten fysiske inngrep. Alle overflater avgir varmestråling, og med et termografikamera registreres intensiteten på denne strålingen.

Overtagelsesbefaringer

Det vil være en fordel å ha med en takstmann ved overtakelse av ny bolig. Takstmannen har rutiner og kompetanse til å foreta kontroll av boligen i henhold til tekniske krav, kvalitetskrav m.m.

Byggelånsoppfølging

Byggelånsoppfølging er en oppdragstype der takstmannen besiktiger byggeplassen for å vurdere om fremdriften på de kontraktsmessige byggearbeidene er i rute i forhold til betalingsplanen mot utbygger.

Reklamasjonsrapport

Vi tilbyr reklamasjonsrapport som skriver eventuelle avvik på bygget mot hva som var forventet, ofte brukt ved reklamasjon mot tidligere eier eller selger forsikring.

Trenger du en takstmann?

Vi står gjerne til tjeneste!