TAKST.ORG

Takst.org er en virksomhet som tilbyr det meste innen takst og takseringstjenester.

Herunder blant annet uavhengig kontroll, verdi- og lånetakst, tilstandsrapporter, byggelånsoppfølging, bistand ved overtagelsen, salg, kjøp, termofotografering, samt generell rådgivning innenfor bygg og eiendom.

Uavhengig Kontroll

Vi hjelper deg med Uavhengig Kontroll av våtrom og trykktesting av bolig etter ISO 9972 NS 13892 kravene. 

Les mer

Tilstandsrapport NS3600

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold etter å ha gjennomført en grundig kontroll av boligen. Fra 1. januar 2022 kommer det en ny tilstandsrapport iht til norsk lov. Dette er en lovpålagt tilstandsrapport ved salg- og/eller overtagelse av bolig. 

Verditakst-/lånetakst

Verditakst sier minimalt om boligens tekniske tilstand, og er derfor ikke anbefalt ved salg av bolig, men egner seg i forbindelse med finansiering og refinansiering av bolig, arv og samlivsbrudd.

Forenklede rapporter

Forenklet rapport (også kalt «meglerrapport») inneholder kun nødvendige tekniske opplysninger som meglerne ønsker. Alle andre opplysninger innhentes av megler.

Byggeledelse

Kontroll over kvalitet, utgifter og fremdrift i byggeprosjekter er en forutsetning for et vellykket resultat. Dette krever gode systemer og tett oppfølging. 

Overtagelsesbefaringer

Det vil være en fordel å ha med en takstmann ved overtakelse av ny bolig. Takstmannen har rutiner og kompetanse til å foreta kontroll av boligen i henhold til tekniske krav, kvalitetskrav m.m.

Byggelånsoppfølging

Byggelånsoppfølging er en oppdragstype der takstmannen besiktiger byggeplassen for å vurdere om fremdriften på de kontraktsmessige byggearbeidene er i rute i forhold til betalingsplanen mot utbygger.

Rådgivning

Vi tilbyr det meste av rådgivning innenfor bygg og eiendom. Hjelp til byggesøknad og veiledning av byggeregler. Behjelpelige med byggeledelse og prosjektering av alt innen nybygg og rehabilitering.

Termofotografering

Ved hjelp av termografi er det mulig å avdekke skader og byggefeil i bygninger uten fysiske inngrep. Alle overflater avgir varmestråling, og med et termografikamera registreres intensiteten på denne strålingen.

Tetthetskontroll

Uavhengig tetthetskontroll
Etter 01.01.2013 er det nye krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging, og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle bygg og lufttetthet i nye boliger.
 
Etter dette kravet kom så har vårt firma tatt tak i dette, for å kunne være en god lokal bidragsyter som uavhengig kontroll foretak. I henhold til regelverket er det tiltakshaver som skal engasjere og stå for kostnader ved uavhengig kontroll.
 
Dette betyr i praksis at vi vil være en utførende bedrift, og være et ledd i formidlingen av denne type bistand. I tillegg kan vi bistå med termografering for å avdekke luftlekkasjer, varmelekkasjoner mm. 
Les mer

Trenger du en takstmann?

Vi står gjerne til tjeneste!

Beitostølen

Ytre Enebakk