TAKST.ORG

Takst.org er en virksomhet som tilbyr uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet av din bolig, ( trykktest) termofotografering, byggelånsoppfølgning, bistand ved overtagelser, reklamasjonsrapporter etter kjøp og salg.

Uavhengig Kontroll

Vi hjelper deg med Uavhengig Kontroll av våtrom og trykktesting av bolig etter ISO 9972 NS 13892 kravene. 

Les mer

Termofotografering

Ved hjelp av termografi er det mulig å avdekke skader og byggefeil i bygninger uten fysiske inngrep. Alle overflater avgir varmestråling, og med et termografikamera registreres intensiteten på denne strålingen.

Overtagelsesbefaringer

Det vil være en fordel å ha med en takstmann ved overtakelse av ny bolig. Takstmannen har rutiner og kompetanse til å foreta kontroll av boligen i henhold til tekniske krav, kvalitetskrav m.m.

Byggelånsoppfølging

Byggelånsoppfølging er en oppdragstype der takstmannen besiktiger byggeplassen for å vurdere om fremdriften på de kontraktsmessige byggearbeidene er i rute i forhold til betalingsplanen mot utbygger.

Reklamasjonsrapport

Vi tilbyr reklamasjonsrapport som skriver eventuelle avvik på bygget mot hva som var forventet, ofte brukt ved reklamasjon mot tidligere eier eller selger forsikring.

Tetthetskontroll

Uavhengig tetthetskontroll
Etter 01.01.2013 er det nye krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging, og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle bygg og lufttetthet i nye boliger.
 
Etter dette kravet kom så har vårt firma tatt tak i dette, for å kunne være en god lokal bidragsyter som uavhengig kontroll foretak. I henhold til regelverket er det tiltakshaver som skal engasjere og stå for kostnader ved uavhengig kontroll.
 
Dette betyr i praksis at vi vil være en utførende bedrift, og være et ledd i formidlingen av denne type bistand. I tillegg kan vi bistå med termografering for å avdekke luftlekkasjer, varmelekkasjoner mm. 
Les mer

Trenger du en takstmann?

Vi står gjerne til tjeneste!

Beitostølen

Ytre Enebakk